Newsy

Xavi Mu oz Bellveh Aspekty prawne hiszpańskiego rynku gier i zakładów online

Ten artykuł ukazał się pierwotnie w listopadowo-grudniowym wydaniu magazynu Gambling Insider : Xavi Muñoz Bellvehí, prawnik ds. Gier w hiszpańskiej firmie prawniczej ECIJA, analizuje prawne aspekty hiszpańskiego rynku gier i zakładów online za pomocą Gambling Insider.

Hiszpański rynek gier i zakładów został uregulowany w 2011 r. Ustawą 13/2011 i szeregiem przepisów ustawowych. Obecnie w Hiszpanii działa około 80 operatorów oferujących swoje usługi hazardowe online, a przychody brutto z gier (GGR) na tym rynku wciąż rosną.

Ostatni okres licencjonowania został zamknięty pod koniec 2018 r. I w najbliższym czasie nie oczekuje się nowego okna. W tej sytuacji i biorąc pod uwagę fakt, że licencje na gry hazardowe i zakłady są nieprzenoszalne zgodnie z przepisami hiszpańskimi, w chwili obecnej można je nabyć jedynie poprzez zakup firmy, która je posiada.

Obecnie, według raportu Dyrekcji Generalnej ds. Regulacji Hazardu (DGOJ) hiszpańskiego regulatora za drugi kwartał 2020 r., Liczba aktywnych operatorów według segmentów wynosi: (i) Zakłady: 46; (ii) Bingo: 3; (iii) Kasyno: 46; (iv) Konkursy: 2 i; (v) Poker: 9.

Hiszpański system licencjonowania

Oferowanie jakiejkolwiek działalności związanej z hazardem lub zakładami w Hiszpanii jest uzależnione od uzyskania wcześniejszej licencji. Prawo przewiduje trzy rodzaje licencji: licencję ogólną, licencję pojedynczą i autoryzację.

Licencje ogólne: Licencje te upoważniają operatorów do oferowania gier sklasyfikowanych w kategoriach loterii, zakładów, loterii, konkursów i innych gier (gry kasynowe). Licencje, które można uzyskać tylko w okresie obowiązywania licencji, dotyczą zakładów, innych gier i konkursów. Te generalne licencje są ważne przez 10 lat i mogą być przedłużane na taki sam okres.

Zgodnie z regulaminem operatorzy, którzy świadczą usługi hazardowe klientom i posiadają platformę do gier, będą zobowiązani do uzyskania licencji. Jednak te firmy, które „częściowo” podejmują działalność w zakresie gier hazardowych, będą również zobowiązane do uzyskania koncesji, jeśli ich dochód z tej działalności jest bezpośrednio powiązany z przychodami uzyskiwanymi z działalności hazardowej.

Przepis ten odnosi się również do tych firm, które będą uważane za „operatorów i współorganizatorówgry”. W tym sensie odnosi się do firm zarządzających platformami gier, do których należą lub do których należą inni operatorzy. Dotyczy to w szczególności sieci pokera i bingo lub innych sieci zarządzanych przez firmę współorganizującą.

Licencje pojedyncze: Licencje te mogą być uzyskane tylko przez tych operatorów, którzy wcześniej uzyskali odpowiednią licencję ogólną powyżej. Zatem każda Licencja pojedyncza musi być udzielona w ramach Licencji ogólnej. W przeciwieństwie do Licencji ogólnych, nie ma określonego okna licencyjnego dla Licencji pojedynczych, o ile firma ma już odpowiednią Licencję ogólną.

Istnieje 16 typów pojedynczych licencji, a każda z nich odpowiada określonej grze; określone rozkazy regulują każdy rodzaj gry. Takie zamówienia określają, gdzie i jak te gry mogą być oferowane, maksymalne kwoty do zdeponowania i / lub wypłaty, prawa klienta, dozwolona reklama itp. Te pojedyncze licencje są ważne przez pięć lat, chociaż w niektórych przypadkach określa się je jako trzy -roczny i może zostać przedłużony na taki sam okres.

Zezwolenia: należy je uzyskać w celu wykonywania czynności odpowiadających wcześniej wskazanym pojedynczym licencjom, ale sporadycznie i sporadycznie. Nie są one powszechnie używane i można o nie ubiegać się w dowolnym momencie.

Całkowity GGR za drugi kwartał wyniósł 208,85 mln euro (247,36 mln USD), w porównaniu z GGR w pierwszym kwartale wynoszącym 217,97 mln euro.

Pandemia wywołana przez COVID-19 doprowadziła do zamknięcia głównych rozgrywek sportowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, co znacząco wpłynęło na segment zakładów w drugim kwartale. Jednak inne segmenty (bingo, kasyno, konkursy i poker) odnotowały w tym kwartale wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem i dodatkowo w poprzednich latach. Szczególnie dla pokera i kasyna ten kwartał był najwyższy.

„Należy zauważyć, że nowy rząd w Hiszpanii przyjął bardziej restrykcyjne stanowisko w stosunku do sektora gier hazardowych i dlatego niedawno zatwierdził projekt dekretu królewskiego w sprawie komercyjnego przekazywania informacji o działalności hazardowej w Hiszpanii; oczekuje się, że zostanie zatwierdzony do listopada 2020 r. ”

Reklama i sponsoring

Reklama, promocja i sponsorowanie dotyczące hazardu i zakładów są dozwolone, ale tylko wtedy, gdy odnoszą się do hazardu i zakładów, na które wydano odpowiednią licencję w Hiszpanii. Licencje na hazard udzielone w innych krajach nie pozwalają na oferowanie, reklamowanie ani promowanie gier w Hiszpanii. Reklamowanie gier hazardowych lub zakładów bukmacherskich prowadzonych przez operatorów, którzy nie posiadają odpowiedniej licencji, jest nielegalną działalnością w Hiszpanii i podlega wysokim grzywnom, które mogą zostać nałożone przez DGOJ.

Agencje reklamowe, kanały medialne lub redaktorzy stron internetowych są odpowiedzialni za zapewnienie i sprawdzenie, przed opublikowaniem jakiejkolwiek reklamy lub promocji, czy operator / reklamodawca posiada odpowiednią licencję; i że taka konkretna reklama jest dozwolona w ramach licencji operatora za pośrednictwem Generalnego Rejestru Licencji Hazardowych prowadzonego przez DGOJ. W każdym razie, gdyby te podmioty medialne rozpowszechniały reklamy od operatorów nielicencjonowanych, byłyby również odpowiedzialne.

Warto wspomnieć o nowo wdrożonym Kodeksie Postępowania w sprawie informacji handlowych dotyczących działalności hazardowej, który wszedł w życie 15 stycznia 2020 roku i obowiązuje wszystkie firmy przestrzegające tego kodeksu. Spośród 80 operatorów gier hazardowych online posiadających obecnie licencję w Hiszpanii 48 przestrzega wspomnianego kodeksu postępowania. Przestrzeganie kodeksu postępowania nie jest obowiązkowe, ale świadczy o woli operatora do promowania odpowiedzialnego hazardu i dlatego jest zalecane.

Hiszpańskie prawo o grach zawiera szeroką definicję osób lub podmiotów, które mogą być odpowiedzialne, co obejmuje „każdą osobę lub podmiot, który dopuści się któregokolwiek z naruszeń przewidzianych przez prawo, a także wszelkie inne osoby, które wspierają, reklamują lub promują je, lub w jakikolwiek sposób czerpać z nich korzyści ”. W odniesieniu do tego rodzaju naruszeń taka sama odpowiedzialność, jaka miałaby zastosowanie do operatorów gier hazardowych i zakładów bukmacherskich, mogłaby być wspólnie zastosowana do mediów i agencji reklamowych, a grzywny mogą wynosić od 1 do 1 mln EUR.

Należy zauważyć, że nowy rząd Hiszpanii przyjął bardziej restrykcyjne stanowisko w stosunku do sektora gier hazardowych i dlatego niedawno zatwierdził projekt dekretu królewskiego w sprawie komercyjnego przekazywania informacji o działalności hazardowej w Hiszpanii; oczekuje się, że zostanie zatwierdzony do listopada 2020 r. Ten dekret królewski jest bardzo restrykcyjny i zakazujący publikacji w różnych obszarach, takich jak cyfrowe i audiowizualne komunikaty handlowe, sponsoring, premie i przewidywania zakładów. Będziemy musieli poczekać na ostateczny tekst, chociaż może to oznaczać ograniczenie sektora.

W rzeczywistości, jeśli weźmiemy pod uwagę wydatki marketingowe w drugim kwartale 2020 r., Które wyniosły 40,6 mln euro, w porównaniu z118,24 mln euro w pierwszym kwartale, spadły one wykładniczo przy kwartalnym spadku o -65,65%.

Należy wziąć pod uwagę, że II kwartał został dotknięty ogłoszeniem stanu alarmowego w związku z COVID-19, co spowodowało zastosowanie szerokich ograniczeń w reklamie i promocji gier hazardowych. Dlatego po wejściu w życie nowego Królewskiego Dekretu Reklamy wyniki te prawdopodobnie staną się rzeczywistością dla marketingu w najbliższej przyszłości. Jednak z wyjątkiem zakładów w związku z odwołaniem wydarzeń sportowych, hazard ogólnie wzrósł pomimo ograniczeń reklamowych, więc operatorzy wydali mniej na marketing i nadal osiągali bardzo dobre wyniki.

„DGOJ aktywnie prowadzi dochodzenie i nakłada kary za oferowanie nielegalnych lub nielegalnych gier i usług bukmacherskich na terytorium Hiszpanii, otwierając procedury sankcyjne dla operatorów, którzy nie mają licencji; a także operatorzy posiadający licencje na korzystanie z nieautoryzowanych systemów technicznych i niezgodnych operatorów. ”

System podatkowy

Stawka podatku dla wszystkich gier będzie wynosić 20% wygranej brutto (zdefiniowanej jako postawione kwoty pomniejszone o wypłatę nagród). W przypadku losowań i gier promocyjnych stawka podatku wyniesie 10% wartości nagrody. Dodatkowo istnieje roczny podatek w wysokości 0,00075% od dochodu brutto operatora.

Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieje specjalny system podatkowy mający zastosowanie do przedsiębiorstw zlokalizowanych w małych hiszpańskich enklawach Ceuta i Melilla. Tacy operatorzy będą mieli 50% obniżkę stawki podatkowej, która wynosi 10% wygranej brutto. Firmy te dodatkowo obniżyły opodatkowanie podatku dochodowego od osób prawnych i innych podatków.

Loterie stanowe

Hiszpańskie państwowe przedsiębiorstwo loterii i zakładów („SELAE”) oraz hiszpańskie krajowe stowarzyszenie osób niewidomych („ONCE”) są operatorami wyznaczonymi do komercjalizacji krajowych gier loteryjnych. Gry, które SELAE i ONCE komercjalizują, mogą być przeprowadzane za pomocą biletów lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych, telefonicznych lub interaktywnych. Firmy te mogą również oferować dowolne inne gry dostępne innym operatorom, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej licencji. Tradycyjne gry SELAE i ONCE są zwolnione z podatków od gier i podatku VAT. Nagrody zdobyte przez klientów tych podmiotów są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2500 euro. W przypadku przekroczenia tej kwoty podatek dochodowy od osób fizycznych jest płatny w wysokości 20%.

System sankcji

Prawo przewiduje, że operatorzy gier hazardowych, a także każda inna firma, która oferuje im wsparcie, reklamę, promocję lub która osiąga zyski z nielegalnej działalności w zakresie gier, będzie odpowiedzialna za wszelkie naruszenia prawa. Jest to bardzo szeroka definicja, która może obejmować każdą firmę, która bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w jakikolwiek sposób w nielegalnych grach hazardowych. DGOJ jest uprawniony do wszczęcia odpowiednich procedur sankcyjnych i nałożenia odpowiednich kar. Inne organy publiczne, takie jak organy regulacyjne mediów i telewizji oraz organy z regionów autonomicznych, również mogą być właściwe w zależności od rodzaju naruszenia.

Naruszenia te są klasyfikowane jako:

Drobne naruszenia: mogą one zostać ukarane pisemnym ostrzeżeniem i grzywną w wysokości do 100 000 EUR.

Poważne naruszenia: mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 100 000 do 1 mln EUR oraz zawieszeniem działalności w grach na okres do sześciu miesięcy.

Bardzo poważne naruszenia: mogą one zostać ukarane grzywną w wysokości od 1 do 50 milionów euro, utratą licencji i zamknięciem jakiejkolwiek działalności związanej z grami.

DGOJ aktywnie prowadzi dochodzenie i nakłada kary na oferowanie wszelkich nielegalnych lub nielegalnych gier i usług bukmacherskich na terytorium Hiszpanii, otwierając procedury sankcyjne dla operatorów, którzy nie mają licencji; a także operatorzy z licencjami operujący na niedozwolonych systemach technicznych oraz operatorzy niezgodni. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że po dziewięciu latach hiszpański rynek gier hazardowych jest dość dojrzały, z dość aktywnym regulatorem, który pomaga w utrzymaniu nielegalnych ofert poza rynkiem.

Powrót do góry przycisk
pl_PLPolski