Newsy

Martin Lycka Znaczenie pewności prawa

Ten artykuł ukazał się pierwotnie w listopadowo-grudniowym wydaniu magazynu Gambling Insider : Nowoczesne regulacje to z pewnością złożony temat. Dyrektor ds. Regulacyjnych GVC, Martin Lycka, dzieli się z Gambling Insider swoimi osobistymi poglądami na temat klucza do poprawności ram regulacyjnych oraz sytuacji na rynkach wschodzących w Szwecji, Niemczech i Holandii.

Pewność prawna i regulacyjna to współczesna mantra branży gier hazardowych online. Uwalnia możliwości inwestycyjne i zabezpiecza dostęp do aktywów niezbędnych do jego bezproblemowego działania, takich jak usługi płatnicze czy sklepy z aplikacjami. Europejski rynek gier hazardowych online, jako całość, zbliża się do zakończenia wielkiej zmiany od mało uregulowanej przestrzeni do takiej, w której każdy kraj ma własne regulacje. W większości przypadków rozporządzenie zezwala prywatnym operatorom gier hazardowych na wejście na ich odpowiednie rynki pod warunkiem uzyskania licencji i zapłacenia podatku.

Kraje, które uregulowały hazard online, czerpały z siebie inspirację. Istnieje jednak silny element ponownego wynalezienia koła, zwykle mającego na celu odzwierciedlenie skłonności politycznych i kulturowych kraju oraz innych osobliwości. Pomijając chwalebne wysiłki Komisji Europejskiej w celu zharmonizowania standardów technicznych, które mają zastosowanie do produktów hazardowych online, istniejące przepisy europejskie (podobnie jak powstające w USA) są zlepkiem krajowych praw i przepisów operatorów gier hazardowych, a także innych w tej przestrzeni , mają przejść.

Złożoność regulacyjna

Każde nowe terytorium dodane do listy licencjonowanych jurysdykcji operatora zwiększa ogólną złożoność procesów zgodności technologicznej, produktowej i regulacyjnej, na których opiera się działalność biznesowa. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby ocenić każdego nowego dzieciaka w bloku z dwóch kluczowych punktów widzenia: oceny potencjału komercyjnego danego rynku na podstawie analizy kosztów i korzyści opartej na danych oraz oceny wpływu wdrożenia w kraju. – szczególne przepisy regulacyjne będą miały wpływ na cały ekosystem operatora.

Siła nabywcza w połączeniu z udziałami w rynku przed regulacją odgrywa kluczową rolę w odniesieniu do pierwszej części analizy; sztywność i jasność obowiązujących reguł technologicznych decyduje o wyniku drugiego. Pozytywny wynik oceny sprzyja operatorom ubiegającym się o licencje lokalne, co w konsekwencji zmniejsza rozmiar pozostałego nieuregulowanego rynku.

Mając na uwadze powyższe, nie jest zaskoczeniem, że europejskie jurysdykcje o wysokim poziomie PKB wzbudziły duże zainteresowanie branży hazardu online. Pierwsza fala regulacji objęła Francję, Belgię, Hiszpanię, Danię, a nieco później także Wielką Brytanię. I odwrotnie, pomimo nakreślenia planów regulacyjnych wiele lat temu, Niemcy, Szwecja i Holandia potrzebowały więcej czasu, zanim dotarły do bezpiecznej przystani rynków regulowanych. W rzeczywistości holenderski statek ma wylądować dopiero w przyszłym roku, podczas gdy podróż, którą wybrali Niemcy, była pełna zwrotów akcji. Z tej trójki pierwsze uderzyły władze szwedzkie.

Szwedzki blues

Szwedzkie rozporządzenie dotyczące hazardu online weszło w życie 1 stycznia 2019 r. Samo rozporządzenie jest wzorowane na istniejącym duńskim rozporządzeniu dotyczącym hazardu online, które zezwala na wszystkie produkty online, w tym zakłady sportowe, pokera i kasyno, pod warunkiem wykupienia lokalnej licencji. Stawka podatku od hazardu wynosi 18% dochodu brutto z gier (GGR). Te parametry regulacyjne z pewnością uzasadniały lawinę wstępnych wniosków o licencje, a operatorzy rzeczywiście odpowiednio się do tego zobowiązali, mając nadzieję na powtórzenie sukcesu regulacyjnego, którego wcześniej doświadczyli w Danii.

Jednak niemal od samego początku stało się jasne, że władze szwedzkie zamierzały zdecydować się na bardziej rygorystyczną interpretację niektórych kluczowych mających zastosowanie przepisów, takich jak przepisy dotyczące ofert zakładów lub reklamy. Podejście to wywołało obawy co do zdolności rozporządzenia do skutecznego opanowania rynku regulowanego i odstraszania operatorów nieposiadających licencji w Szwecji. Badania dotyczące nowo regulowanego rynku szwedzkiego wskazują, że obecny poziom kanalizacji rynku jest poniżej 80%.

„Ostatnie wydarzenia w Niemczech są znaczącym przełomem w dość długiej sadze regulacyjnej. Zapewniają długo poszukiwaną pewność prawną i regulacyjną na jednym z największych europejskich rynków hazardowych. Ich faktyczny wpływ na rynek niemiecki nie został jeszcze zmierzony, ale praktyczne działanie nowych przepisów zapewne da przemysłowi okazję do lobbowania na rzecz ich dalszej poprawy ”.

Oczekuje się niestety, że tendencja spadkowa ulegnie dalszemu pogorszeniu przez dodatkowe ograniczenia regulacyjne wprowadzone w lipcu 2020 r. Ograniczenia te, wprowadzone przez rząd w odpowiedzi na pandemię COVID-19, obejmują między innymi tygodniowy limit wpłat na grę w kasynie w wysokości 5000 SEK (570 USD) oraz limit 100 SEK dla ofert bonusowych za rejestrację. Dodatkowe ograniczenia mają wygasnąć pod koniec 2020 r. Głównym pytaniem, z którym będą musiały się zmierzyć szwedzkie władze, jest to, czy ich podejście regulacyjne jest odpowiednie do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów w ramach rynku regulowanego.

Zagmatwana ścieżka Niemiec

Ze względu na to, że hazard online jest prerogatywą 16 niemieckich krajów związkowych, w przeciwieństwie do jednego z niemieckich władz federalnych, Niemcy zawsze zamierzały przyjąćpodejściesonderweg, aby znaleźć konsensus w sprawie określonego statusu regulacyjnego internetowych zakładów sportowych i kasyna. . Rozporządzenie zezwalające na ww. Piony produktowe ma wejść w życie 1 lipca 2021 roku, po latach trudnych negocjacji politycznych. W międzyczasie operatorzy mogą polegać na połączeniu niedawno przyznanych licencji na zakłady sportowe oraz polityce tolerancji dla pokera i automatów do gry, aby nadal obsługiwać klientów.

Licencje na zakłady sportowe określają zasady, które będą regulować główne cechy regulowanego produktu niemieckiego. Obejmują one pewne ograniczenia dotyczące oferty zakładów, a także zestaw limitów zakładów, z możliwym zwiększeniem do 30 000 EUR (35 492 USD) na konto klienta. Operatorzy, którzy uzyskali licencje na zakłady sportowe, są teraz zobowiązani do przedstawienia niemieckiemu organowi regulacyjnemu planu wdrożenia indywidualnych wymogów licencyjnych do zatwierdzenia. Plan będzie regulował ramy czasowe w przyszłości.

Polityka tolerancji dla pokera i automatów do gier przewiduje zestaw kryteriów zgodności, które te produkty będą musiały spełnić, aby zostały dopuszczone. Kluczowe kryteria dotyczą weryfikacji klienta, limitów wpłat (1000 € miesięcznie na konto klienta) oraz reklamy pokera i automatów do gry. Polityka weszła w życie 15 października 2020 r., Z dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi przydziałów czasu na start lub lądowanie 15 grudnia 2020 r. Polityka tolerancji została wzorowana na niemieckich przepisach z okresu po lipcu 2021 r., Dzięki czemu da wczesny wgląd w plany władz Niemiec. załatwienie w przyszłości wszystkich wyżej wymienionych spraw.

Ostatnie wydarzenia w Niemczech są znaczącym przełomem w dość długotrwałej sadze regulacyjnej. Zapewniają długo poszukiwaną pewność prawną i regulacyjną na jednym z największych europejskich rynków hazardowych. Ich faktyczny wpływ na rynek niemiecki nie został jeszcze zmierzony, ale praktyczne działanie nowych przepisów zapewne da przemysłowi okazję do lobbowania na rzecz ich dalszej poprawy.

Latający Holender w końcu wyląduje

Podobnie jak niemiecki proces regulacyjny, holenderska wersja zbliża się do szczęśliwego zakończenia. Władze w Holandii starały się wprowadzić regulacje dotyczące hazardu internetowego przez większą część ostatnich 10 lat. Niezliczone projekty i konsultacje później, nowa holenderska ustawa o grach zdalnych została przyjęta w lutym 2019 r. I ma wejść w życie 1 marca 2021 r. Podobnie jak jej odpowiedniki w Szwecji i Niemczech, zezwoli na wszystkie obecnie standardowe branże gier hazardowych online: sport zakłady, kasyno (w tym automaty) i poker. Produkty będą podlegać opłacie hazardowej w wysokości 29% GGR plus kilka dodatków podatkowych. Oczekuje się, że pierwsze licencje zostaną przyznane pod koniec lata 2021 r.

Władze holenderskie pobiły swoich niemieckich odpowiedników wprowadzeniem polityki tolerancji, która umożliwia operatorom offshore kontynuowanie obsługi rynku holenderskiego w okresie poprzedzającym przyszłe licencje. Holenderska iteracja polityki tolerancji przewiduje szereg kryteriów, których operatorzy mają zapewnić, że operatorzy nie będą kierować reklam do klientów holenderskich, takich jak wykluczenie języka niderlandzkiego, zazwyczaj symboli holenderskich, lub stosowanie domen .nl. Przestrzeganie polityki tolerancji jest przedmiotem ścisłej kontroli i egzekwowania przepisów.

Wynika z tego, że holenderski rynek gier hazardowych online wejdzie w erę regulowaną w ciągu przyszłego roku. Stopień sukcesu rynku, podobnie jak wszystkich innych rynków regulowanych, zostanie określony na podstawie stopnia kierowania dotychczas nieregulowanej oferty do struktury regulowanej. Z pewnością w interesie operatorów, klientów i władz holenderskich jest, aby stawka była jak najwyższa.

I to jest kluczowa lekcja dla rynków wschodzących. Tylko dostatecznie wysoki wskaźnik kanału dystrybucji może zapewnić odpowiedni poziom ochrony konsumentów na rynkach regulowanych.

Powrót do góry przycisk
pl_PLPolski